சிக்கன்குனியாவிற்கு சித்தமருந்து - வீடியோ

சிக்கன்குனியாவிற்கு சித்தமருந்துவத்தில் சிறந்த மருந்துகள் உள்ளன.
வீடியோவைப் பாருங்கள்.

பாலியல் நோய்கள் - வீடியோ பகுதி 1

பாலியல் நோய்கள் பற்றி பாண்டிச்சேரி மருத்துவர் தர்மராஜன் அவர்களின் பேட்டி.